Меню Закрити

КНП “Старобільський районний центр первинної медико-санітарної допомоги”

Найменування установи: комунальне некомерційне підприємство “Старобільський районний центр первинної медико-санітарної допомоги” Старобільської районної ради”.

Юридична адреса: 92703, Україна, Луганська обл., м. Старобільськ, вул. Слобожанська, 21 ,22а.

Головний лікар: Антоненко Олександра Равилівна.

Контактний телефон: (06461) 2-19-56.

Сфера діяльності установи

Відповідно до поставленої мети предметом діяльності Підприємства є:

 • медична практика з надання первинної та інших видів медичної допомоги населенню;
 • забезпечення права громадян на вільний вибір лікаря з надання первинної медичної допомоги у визначеному законодавством порядку;
 • організація надання первинної медичної допомоги у визначеному законодавством порядку, в тому числі надання невідкладної медичної допомоги в разі гострого розладу фізичного чи психічного здоров’я пацієнтам, які не потребують екстреної, вторинної (спеціалізованої) або третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги;
 • проведення профілактичних щеплень;
 • планування, організація, участь та контроль за проведенням профілактичних оглядів та диспансеризації населення, здійснення профілактичних заходів, у тому числі безперервне відстеження стану здоров’я пацієнта з метою своєчасної профілактики, діагностики та забезпечення дієвого лікування хвороб, травм, отруєнь, патологічних, фізіологічних (під час вагітності) станів;
 • консультації щодо профілактики, діагностики, лікування хвороб, травм, отруєнь, патологічних, фізіологічних (під час вагітності) станів, а також щодо ведення здорового способу життя;
 • взаємодія з суб’єктами надання вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги з метою своєчасного діагностування та забезпечення дієвого лікування хвороб, травм, отруєнь, патологічних, фізіологічних (під час вагітності) станів з урахуванням особливостей стану здоров’я пацієнта;
 • організація відбору та спрямування хворих на консультацію та лікування до закладів охорони здоров’я та установ, що надають вторинну (спеціалізовану) та третинну (високоспеціалізовану) медичну допомогу, а також відбору хворих на санаторно-курортне лікування та реабілітацію у визначеному законодавством порядку;
 • забезпечення дотримання міжнародних принципів доказової медицини та галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я;
 • упровадження нових форм та методів профілактики, діагностики, лікування та реабілітації захворювань та станів;
 • проведення експертизи тимчасової непрацездатності та контролю за видачею листків непрацездатності;
 • направлення на медико-соціальну експертизу осіб зі стійкою втратою працездатності;
 • участь у проведенні інформаційної та освітньо – роз’яснювальної роботи серед населення щодо формування здорового способу життя;
 • участь у державних та регіональних програмах щодо організації пільгового забезпечення лікарськими засобами населення у визначеному законодавством порядку та відповідно до фінансового бюджетного забезпечення галузі охорони здоров’я;
 • участь у державних та регіональних програмах щодо скринінгових обстежень, профілактики, діагностики та лікування окремих захворювань у порядку визначеному відповідними програмами та законодавством;
 • участь у визначенні проблемних питань надання первинної медичної допомоги у Старобільському районі Луганської області, та шляхів їх вирішення;
 • надання рекомендацій органам місцевого самоврядування щодо розробки планів розвитку первинної медичної допомоги в Старобільському районі Луганської області;
 • медична практика;
 • визначення потреби структурних підрозділів Підприємства та населення у лікарських засобах, виробах медичного призначення, медичному обладнанні та транспортних засобах для забезпечення населення доступною, своєчасною та якісною медичною допомогою;
 • моніторинг забезпечення та раціональне використання лікарських засобів, виробів медичного призначення, медичного обладнання та транспортних засобів;
 • забезпечення підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників Підприємства;
 • зберігання, перевезення, придбання, пересилання, відпуск, використання, знищення наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів, замісників їх аналогів, отруйних та сильнодіючих речовин (засобів) згідно з вимогами чинного законодавства України;
 • залучення медичних працівників для надання первинної медико-санітарної допомоги, в тому числі залучення лікарів, що працюють як фізичні особи – підприємці за цивільно-правовими договорами, підтримка професійного розвитку медичних працівників для надання якісних послуг;
 • закупівля, зберігання та використання ресурсів, необхідних для надання медичних послуг, зокрема лікарських засобів (у т.ч. наркотичних засобів та прекурсорів), обладнання та інвентарю;
 • координація діяльності лікарів із надання первинної медичної допомоги з іншими суб’єктами надання медичної допомоги, зокрема закладами вторинної та третинної медичної допомоги, санаторіїв, а також з іншими службами, що опікуються добробутом населення, зокрема соціальна служба, та правоохоронними органами;
 • надання платних послуг із медичного обслуговування населення відповідно до чинного законодавства України;
 • надання елементів паліативної допомоги пацієнтам на останніх стадіях перебігу невиліковних захворювань, яка включає комплекс заходів, спрямованих на полегшення фізичних та емоційних страждань пацієнтів, моральну підтримку членів їх сімей;
 • надання будь-яких послуг інших суб’єктам господарювання, що надають первинну медичну допомогу на території Старобільського району Луганської області;
 • організація та проведення з’їздів, конгресів, симпозіумів, науково-практичних конференцій, наукових форумів, круглих столів, семінарів тощо;
 • інші функції, що випливають із покладених на Підприємство завдань.

Графік роботи

Назва об’єктуАдресаГрафік роботиТел.
Старобільська міська лікарська амбулаторія загальної практики сімейної медицини №1 92700, Луганська обл., м. Старобільськ, вул. Слобожанська, 21 Пн.-Пт. з 7:00 до 18:00, Сб. з 8:00 до 14:00, Нд. – вихідний 2-28-61, 2-26-43
Старобільська міська лікарська амбулаторія загальної практики - сімейної медицини № 2 92700, Луганська обл., м. Старобільськ, вул. Набережна, 20 Пн.-Пт. з 7:00 до 16:00, Сб., Нд. – вихідний 2-17-84
Калмиківська сільська лікарська амбулаторія загальної практики - сімейної медицини 92711, Луганська обл., Старобільський р-н, с. Калмиківка, вул. Аграрна, 25 Пн.-Пт. з 8:00-14:30, Сб. з 8:00 до 12:00, Нд. – вихідний 9-61-31
Світлівський ФП 92710, Луганська обл., Старобільський р-н, с. Світле, вул. Центральна, 1 Пн.-Пт. з 8:00 до 14:30, Сб. з 8:00 до 12:00, Нд. – вихідний 9-87-17
Новоборовський ФП 92712, Луганська обл., Старобільський р-н, с. Новоборове, вул. Аграрна, 9 Пн.-Пт. з 8:00 до 14:30, Сб. з 8:00 до 12:00, Нд. – вихідний 9-78-24
Чмирівська сільська лікарська амбулаторія загальної практики - сімейної медицини 92740, Луганська обл., Старобільський р-н, с. Чмирівка, вул. Запорізька, 11/1 Пн.-Пт. з 8:00 до 14:30, Сб. з 8:00 до 12:00, Нд. – вихідний 9-73-70
Вишневський ФП 92742, Луганська обл., Старобільський р-н, с. Вишневе, вул. Новобудівельна, 10 Пн.-Пт. з 8:00 до 14:30, Сб. з 8:00 до 12:00, Нд. – вихідний 9-54-19
Шпотинський ФП 92744, Луганська обл., Старобільський р-н, с. Шпотине, вул. Центральна, 20 Пн.-Пт. з 8:00 до 14:30, Сб. з 8:00 до 12:00, Нд. – вихідний 9-56-21
Лиманська сільська лікарська амбулаторія загальної практики-сімейної медицини 92720, Луганська обл., Старобільський р-н, с. Лиман, вул. Шкільна, 1в Пн.-Пт. з 8:00 до 14:30, Сб. з 8:00 до 12:00, Нд. – вихідний 9-74-07
Проїжджанський ФАП 92722, Луганська обл., Старобільський р-н, с. Проїждже, вул. Шкільна, 44а Пн.-Пт. з 8:00 до 14:30, Сб. з 8:00 до 12:00, Нд. – вихідний 9-67-31
Проказинський ФП 92723, Луганська обл., Старобільський р-н, с. Проказине, вул. Шкільна, 4 Пн.-Пт. з 8:00 до 14:30, Сб. з 8:00 до 12:00, Нд. – вихідний
Верхньопокровська сільська лікарська амбулаторія загальної практики - сімейної медицини 92714, Луганська обл., Старобільський р-н, с. Верхньопокровка, вул. Миру, 144 Пн.-Пт. з 8:00 до 14:30, Сб. з 8:00 до 12:00, Нд. – вихідний 9-77-37
Нижньопокровський ФАП 92714, Луганська обл., Старобільський р-н, с. Нижньопокровка, вул. Садова, 22 Пн.-Пт. з 8:00 до 14:30, Сб. з 8:00 до 12:00, Нд. – вихідний 9-63-43
Суханівський ФП 92715, Луганська обл., Старобільський р-н, с. Суханівка, вул. Аграрна, 5 Пн.-Пт. з 8:00 до 12:00, Сб., Нд. – вихідний
Шульгинська сільська лікарська амбулаторія загальної практики - сімейної медицини 92764, Луганська обл., Старобільский р-н, с. Шульгинка, вул. Центральна, 12к Пн.-Пт. з 8:00 до 14:30, Сб. з 8:00 до 12:00, Нд. – вихідний 9-62-23
Хворостянівський ФП 92752, Луганська обл., Старобільський р-н, с. Хворостянівка, вул. Миру, 11 Пн.-Пт. з 8:00 до 14:30, Сб. з 8:00 до 12:00, Нд. – вихідний 9-57-48
Лозовівський ФП 92753, Луганська обл., Старобільський р-н, с. Лозовівка, вул. Миру, 98 Пн.-Пт. з 8:00 до 14:30, Сб. з 8:00 до 12:00, Нд. – вихідний 9-11-03
Кам’янський ФП 92754, Луганська обл., Старобільський р-н, с. Кам’янка, вул. Шкільна, 1 Пн.-Пт. з 8:00 до 14:30, Сб. з 8:00 до 12:00, Нд. – вихідний 9-22-32
Малохатський ФП 92755, Луганська обл., Старобільський р-н, с. Малохатка, вул. Центральна, Пн.-Пт. з 8:00 до 14:30, Сб. з 8:00 до 12:00, Нд. – вихідний 9-64-14
Веселівська сільська лікарська амбулаторія загальної практики - сімейної медицини 92733, Луганська обл., Старобільский р-н, с. Веселе, вул. Трудова, 8а Пн.-Пт. з 8:00 до 14:30, Сб. з 8:00 до 12:00, Нд. – вихідний 9-51-15
Бондарівський ФП 92731, Луганська обл., Старобільський р-н, с. Бондареве, вул. Центральна, 76а Пн.-Пт. з 8:00 до 14:30, Сб. з 8:00 до 12:00, Нд. – вихідний 9-53-38
Садківський ФП 92732, Луганська обл., Старобільський р-н, с. Садки, вул. Миру, 47/1 Пн.-Пт. з 8:00 до 14:30, Сб. з 8:00 до 12:00, Нд. – вихідний 9-55-58
Петрівський ФП 92734, Луганська обл., Старобільський р-н, с. Петрівське, вул. Степова, 16 Пн.-Пт. з 8:00 до 14:30, Сб. з 8:00 до 12:00, Нд. – вихідний
Підгорівська сільська лікарська амбулаторія загальної практики - сімейної медицини 92723, Луганська обл., Старобільский р-н, с. Підгорівка, вул. Чкалова, 64б Пн.-Пт. з 8:00 до 14:30, Сб. з 8:00 до 12:00, Нд. – вихідний 9-41-16
Курячівський ФАП 92724, Луганська обл., Старобільський р-н, с. Курячівка, вул. Центральна, 102а/1 Пн.-Пт. з 8:00 до 14:30, Сб. з 8:00 до 12:00, Нд. – вихідний 9-68-39
Байдівський ФАП 92763, Луганська обл., Старобільський р-н, с. Байдівка, вул. Красна, 4а Пн.-Пт. з 8:00 до 14:30, Сб. з 8:00 до 12:00, Нд. – вихідний 9-76-17
Половинкинська сільська лікарська амбулаторія загальної практики - сімейної медицини 92760, Луганська обл., Старобільский р-н, с. Половинкине, вул. Дружби, 17а Пн.-Пт. з 8:00 до 14:30, Сб. з 8:00 до 12:00, Нд. – вихідний 3-19-79
Бутівська сільська лікарська амбулаторія загальної практики - сімейної медицини 92762, Луганська обл. Старобільский р-н, с. Бутове, вул. Чернишевського, 11б Пн.-Пт. з 8:00 до 14:30, Сб. з 8:00 до 12:00, Нд. – вихідний 3-21-96
Титарівський ФП 92759, Луганська обл., Старобільський р-н, с. Титарівка, вул. Миру, 16а Пн.-Пт. з 8:00 до 14:30, Сб. з 8:00 до 12:00, Нд. – вихідний 2-32-98
Новоселівський ФП 92751, Луганська обл., Старобільський р-н, с. Новоселівка, вул. Горького, 19а Пн.-Пт. з 8:00 до 14:30, Сб. з 8:00 до 12:00, Нд. – вихідний 2-26-14

 

Новини КНП “Старобільський районний центр первинної медико-санітарної допомоги”

Документи КНП “Старобільський районний центр первинної медико-санітарної допомоги”

Звіти КНП “Старобільський районний центр первинної медико-санітарної допомоги”

Старобільська районна рада
Перейти до вмісту